Tip redakcie

Workshopy s koňmi pre deti ako prevencia

Workshopy s koňmi pre deti ako prevencia Počet fotiek v galérii: 2
Zdroj: Pepco

Čoraz častejšie sa hovorí o tom, ako nám kone môžu napomáhať vo viacerých sférach. So zvieratami si vytvárame vzťahovú väzbu a blízky kontakt s nimi súvisí s lepším celkovým zdravím. Vzájomná väzba napomáha sociálnej interakcii, empatii, zlepšuje náladu a dokonca pomáha zvládať stres. 

Pri opise aktivít s koňmi môžeme natrafiť na mnohé výrazy, zastrešujúci pojem je tzv. Equine assisted activities and therapies, čiže aktivity a terapie v asistencii s koňmi. Pri aktivitách v asistencii s koňmi sa využívajú výhody koňa pre človeka s cieľom podpory kvality života, sú zamerané na podporu zručností či kompetencií (napr. terapeutická jazda na koni, voltíž, učenie v asistencii s koňmi, koučing v asistencii s koňmi a podobne). Majú preventívny či sebarozvojový potenciál. V terapiách v asistencii s koňmi, ktoré vykonáva profesionál z oblasti psychológie či psychoterapie, sa kôň zapája do terapeutického procesu. Cieľom nie je naučiť sa jazdiť, ale adresujú sa špecifické ciele v oblasti duševného zdravia prostredníctvom interakcie s koňom. Azda najznámejším termínom je Hipoterapia, ktorá sa vzťahuje na využitie jazdy na koňa a pracuje sa s pohybom koňa. Práve pohyb koňa sa využíva na zlepšenie niektorých zmyslových, motorických či kognitívnych funkcií a podobne. 

Existujú rôzne úrovne interakcie s koňom – od česania, hladkania, kŕmenia, vodenia či vedenie bez lonžky. Znamená to, že klient prostredníctvom neverbálnej komunikácie zadáva koňovi povely (krok, klus, cval, priblíženie sa, napojenie, a pod.) bez toho, aby ho mal k sebe pripútaného nejakou pomôckou. Toto napojenie je kľúčové. Kôň ako lovená zver a človek ako predátor navzájom komunikujú, rešpektujú sa na báze dobrovoľnosti bez násilia“, vysvetľuje Jana Janičová z občianskeho združenia Horses Heal.  

Pre fyzické zdravie človeka je prospešný najmä pohyb koňa, avšak pozitívne účinky sú preukázané aj v oblasti duševného zdravia. V zahraničí sú často intervencie s koňmi využívané napr. pri práci s problémovou mládežou, pri poruchách autistického spektra, pri práci s traumou či už u detí alebo u dospelých. Prospešná je pri zvládaní záťažových situácii, pri posilnení sebaúcty, sebadôvery, ako podpora pri osobnostnom rozvoji, ale aj v programoch zameraných na leadership. Je však veľmi dôležité, aby intervencie v asistencii s koňmi vykonával odborník. 

V združení Horses Heal pravidelne organizujú sériu zážitkových workshopov s koňmi na podporu duševného zdravia detí. Ich cieľom je podporiť oblasti sociálno-emocionálneho učenia, odolnosti, sebauvedomenia a sebadôvery, komunikácie aj socializácie. Psychologička pokračuje:

 

S deťmi pacujeme prevažne v skupinách s témami asertivity, sebadôvery, vytvárania zdravých vzťahov založených na dôvere, uvedomenia si a regulácie prežívaných emócií a podobne. Spolupráca s koňom nie je vynútená, je založená na vzájomnej komunikácii, disciplíne, nie na trestoch a strachu. Snažíme sa získať si rešpekt nenásilným spôsobom. Kôň s nami zostáva a nasleduje nás na báze dobrovoľnosti. Tieto atribúty následne pretransformujeme do medziľudskej sféry“, dopĺňa Janičová. Vďaka partnerskej spolupráci sú workshopy v asistencii s koňmi pre účastníkov bezplatné. „Deti, organizácia ich voľného času, ich rozvoj, vzdelávanie a vyrovnávanie ich životných šancí prioritou našich spoločensky zameraných aktivít“, uvádza Jana Balúchová, Brand Communication Specialist PEPCO. 

K etologickej charakteristike koní patria ich veľkosť, sila, kongruencia neverbálnej komunikácie, inštinktívna povaha – kôň ako korisť pre iných predátorov. „Kone sú spoločenské, stádové a citlivé, majestátne zvieratá, nie sú agresívne, patria k takzvaným únikovým zvieratám, teda pri ohrození je ich prvá reakcia útek. Ak ten nie je možný, vtedy útočí. Pri intervencii s koňmi je znalosť správania koňa nevyhnutná“, uzatvára psychologička.

Pracovať je možné individuálne aj v skupinách s deťmi aj dospelými, seniormi, rodinami, v závislosti od potrieb či už jednotlivca alebo skupiny. Vždy je potrebné vychádzať z predispozície klienta a podľa toho navoliť vhodné aktivity, či pracujeme s deťmi či dospelými. 

Podobné články

Tip redakcie

Party time, comma!

Zdroj: COMMA

Čas spoločenských udalostí, osláv a rodinných stretnutí prichádza... Čo na to váš šatník? Je v ňom d...

Tip redakcie

Ako módne zladiť kabelku so šatami?

Zdroj foto 2: vlastné/answear.sk

Kabelka je dôležitým doplnkom, ktorý môže správne zladeným outfitom pridať šmrnc a eleganciu. Mnoho ...