Tip redakcie

Máte slabosť pre umenie?

Máte slabosť pre umenie? Počet fotiek v galérii: 1

Maľby mladej slovenskej umelkyne Lucie Horvátovej, zobrazujúce abstraktné priestory, ktoré sú metaforou pre ľudské vnútro, aktuálne nájdete v galérii Prokopka, v susednej Prahe. Vystavené diela sú symbolickou štúdiou psychiky a vzťahu vnútra s vonkajším prostredím.

Výstava Paralelné územia - autorov Lucia Horvátova a Marek Jarotta, je založená najmä na kontraste foriem tvorby oboch autorov, citlivosť versus racionalita, výrazovosť vs. úspornosť prejavu, subjektívny pohľad vs. neosobná anonymita, abstraktný priestor vs. reálne miesto, extrovertnosť vs. introvetrnosť a iné. Hoci sú tieto znaky na prvý pohľad veľmi odlišné spolu vytvárajú dobre fungujúci celok, ktorý vedľa seba zvyšuje atraktívnosť toho druhého.

Lucia Horvátová (narodená 1991), absolventka AKU v Banskej Bystrici v súčasnosti študentka VŠVU, kde tiež študoval Marek Jarotta (narodený 1988). Obaja sa hlavne venujú maľbe, každý pracuje iným spôsobom. Spoločnými znakmi tvorby je mapovanie určitého prostredia a kladenie dôrazu na psychologické vyznenie. Horvátová prepája uvoľnený maliarsky rukopis s kontrastnou farebnou škálou, ktorú smeruje do individuálnych hlbín. V obrazoch nepokojne behajúce kryštalické formy sú symbolikou fyzickej stránky ľudskej mysle. Jarottov prejav je o poznanie úspornejší, pokojný až ťaživý, sústredený a často používa monochromatickú farebnosť. K maľbe pristupuje trochu neosobne, odťažito, opisuje tranzitné miesta (čakárne, letiskové haly a i.), zvyšuje napätie detailným záznamom chladnej reality a nekonečne tak predlžuje dobu čakania.

Obaja autori majú za sebou mnoho spoločných aj samostatných projektov, stáží i ocenení, napríklad Marek Jarotta získal v roku 2013 druhé miesto ceny VÚB maľby. Inštalácia v Galérii Prokopka nadväzuje na bratislavský výstavný projekt PARAreality z roku 2015 realizovaný v Galérii MINIART.

luciahorvatova.com ⁄ marekjarotta.sk 

Podobné články

Tip redakcie

Ako dať dole zaseknutý prsteň?

Zdroj: shutterstock

Stalo sa vám už niekedy, že ste mali na prste zaseknutý váš obľúbený zlatý prsteň, ktorý ste nevedel...

Tip redakcie

Deň matiek v krásnom balení

Zdroj: vhcosmetics.sk

Misiou Sanctuary Spa je zdôrazňovať dôležitosť starostlivosti o seba. Matky pod tlakom každodenných ...